spacer  
mannelijke lijn van
van Spijk
pavs75opavs35
 
 
 

Migratie van de van Spijk voorvaders

Ymap   Kor/Coos/Mieke/Marja/Nura - Kornelis - Kornelis - Adrianus - Pieter - Pieter - Pieter - Pieter - Kornelis - Johannes C. - Cornelis P.? allemaal van Spijk

Zo'n 70.000 jaar geleden (zo'n 3000 generaties) trokken de mensen weg uit centraal Oost Afrika omdat het woestijn werd. Via Libanon verspreidden zij zich over heel de wereld.

De DNA-chromosoom zegt dus alleen wat over de rechte lijn van zoon - vader - opa enz. en wordt in zijn geheel alleen in de mannelijke lijn gekopieerd.

De oudst bekende voorvader van van Spijk is Johannes Cornelis van Spijk (geboren ca. 1675) uit de omgeving van Den Haag.

De lijn van vaders komt vanuit wat nu Kenia is, Libanon, midden Azie, Polen naar het Portugal. Daar houdt de kennis over de DNA lijn voorlopig op, zo'n 25.000 jaar geleden om zo'n 7000 jaar geleden in Noord Scandinavie terecht te komen. Daarna daalden ze weer af tot net boven de Alpen in Duitsland - ca. 1700 voor Christus. Maar er komt steeds meer en betere informatie van National Geographic beschikbaar.


(update maart 2009)

Dit zijn we te weten gekomen uit een DNA test die Coos van Spijk (auteur van deze website) heeft laten uitvoeren in het kader van het project Genographic.

Enkele gegevens van de DNA-chromosoom test: de DNA behoort tot de Haplogroup R1b1. Deze DNA behoort bij de groep mensen die afstammelingen zijn van de eerste moderne mens, genaamd de Cro-Magnon mens. Zij kwamen 35.000 jr geleden in Europa aan terwijl de Neandertalers nog rondwaarden; daarna maakte ze de reis naar Noord-Scandivie - om in Zuid Duitsland terecht te komen.

Zij maakten geweven kleding en woonden in hutten om het grimmige klimaat - matige ijstijd - te weerstaan. Ze maakten en gebruikten geavanceerde gereedschappen van steen, botten en ivoor.

National Geographic houdt ons constant op de hoogte van anderen met dezelfde chromosomen. Daar blijkt uit dat verreweg de meesten in deze groep nu in Groot Britanie woonachtig zijn, maar voor het overige in heel Europa voorkomen met een grote tendens van het Oosten. Dat kan ook met de interesse voor DNA onderzoek te maken hebben.

.